Privacy Verklaring

 

SwB finance respecteert de privacy van haar klanten. Wij dragen zorg voor de persoonlijke gegevens en overige informatie die aan ons wordt verschaft. Deze worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld, gebruikt en bewaard. SwB finance is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in de privacyverklaring.

 

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen zonder uw toestemming
  • zorgvuldig beveiligen
  •  

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

 

Doeleinden

 

Om werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor SwB finance noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

  • Contactgegevens
  • Geboortedatum
  • ID-gegevens
  • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
  • NAW-gegevens en BSN
  •  

SwB finance zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Bewaartermijn

 

SwB finance zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, rekening houdende met de daarbij geldende wetgeving.

Gegevens uitwisselen met anderen

SwB finance verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

 

Beveiliging

 

SwB finance doet al wat in haar vermogen is om de privacy van de aan haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens te waarborgen. Hiervoor zijn procedurele en technische maatregelen genomen.

Contactgegevens

Mochten er vragen zijn over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met ons via email:info@swbfinance.nl.